Conf.univ.dr. Liviu Chiriac

Cursuri, stagii de perfectionare, schimburi de experienta

 • 26-29 mai 1995, Brno, programul de colaborare a centrelor de Boli Cardiovasculare din Europa de Est (“Heart assist and Replacement”) sub coordonarea Comisiei de specialitate a Comunitatii Europene din cadrul programului european “HEART”,
 • 02-31.03.1998 -  “Cursul postuniversitar de perfectionare medico-militara” 
 • 19.04-01.05.1999 si mai 2001 - Cursuri de Electrofiziologie - Clinica de Electrofiziologie din Ludwigshafen (Germania) si Bordeaux (Franta),
 • 26-27 aprilie 2001 - Curs de specializare in “Investigatia Electrofiziologica folosind Mapping-ul Noncontact” -  Tolochenaz (Elvetia),
 • In cadrul C.B.C.V.A. am participat la programe mixte de colaborare, efectuate cu colective de medici din alte centre universitare din Europa:
 • Sept.1997 si mai 1998, cu o echipa condusa de prof. dr. Kobonia, Sef Clinica Cardiochirurgie Klagenfurt (Austria) si prof.dr.Henoch (S.U.A),
 • Oct.1997 cu un colectiv al Centrului de Boli Cardiovasculare al Universitatii de Medicina din Copenhaga (Danemarca) condus de prof.dr.Gosta Petersson,
 • Mai 2003 si dec. 2003 cu un colectiv al Clinicii de Cardiochirurgie Pediatrica din Massa (Italia) condus de prof.dr. Vanini,
 • 2-6 Iunie 2003, Cursul de “Aritmii Complexe” -  Budapesta, sub conducerea prof.dr.M.Josephson si Hein Wellens
 • Martie 2006 - Cursul de Relatii Publice in Sistemul Sanitar Romanesc – Centrul National de Perfectionare in Domeniul sanitar - Predeal, 
 • Noiembrie 2008 - Curs in Managementul si organizarea serviciilor spitalicesti - Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Bucuresti

Activitatea academica si didactica

 • 2004 – 2008 - Sef de lucrari, prin concurs -  Catedra de Cardiologie – Aritmologie, Institutul Medico-Militar, UMF “Carol Davila”conform rezultatelor stabilite de comisia de concurs si aprobata de Consiliul Universitar al Facultatii de Medicina din data de 11.02.2004 , hotarire validata de Senatul Universitar UMF “Carol Davila”- Bucuresti, in sedinta din data de 26.02.2004,
 • 2008 -2009 – Sef de lucrari, Catedra de Fiziologie, Patologie , Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucuresti
 • 2009 – Conferentiar universitar, Catedra de Medicina Interna - Cardiologie, Facultatea de Medicina Generala, Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucuresti

Autor sau coautor al cartilor medicale

 • autor unic - „Aritmii ventriculare ischemice - aspecte electrofiziologice”, Editura Militara, Bucuresti, 2009, 180p, ISBN 978-973-32-0782-5 
 • autor de capitole in 2 cursuri publicate
 • autor al capitolelor din 11 carti publicate


32 de articole publicate in text integral in reviste recunoscute de specialitate:

 • Polish Heart Journal,
 • Eurointervention,
 • Europace,
 • International Journal of Stroke
 • Romanian review precision mechanics, optics & mecatronics
 • Romanian Journal Cardiovascular Surgery
 • Internal Medicine
 • Interventional Cardiovascular Therapeutics
 • The American Journal of Cardiology
 • Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology
 • Romanian Journal of Internal Medicine

Articole, studii publicate pe scurt in volumele congreselor stiintifice internationale

 • 5 articole publicate in World Congress of Cardiology, 
 • 6 articole publicate in European Congress of Cardiology, 
 • 5  articole publicate Europace,
 • 1 articol publicat in Eurecho,
 • 2 articole publicate World Congress of Neurology,
 • 5  articole publicate World Congress of Stroke, 
 • 10  articole publicate Balkan Medical Union Congress
 • 11  articole publicate simpozioane internationale
 • Articole, studii publicate pe scurt in volumele congreselor stiintifice nationale
 • 60 de articole publicate in simpozion national si congrese

Membru in: 

 • Societatea Romana de Cardiologie
 • Societatea Europeana de Cardiologie
 • Uniunea Medicala Balcanica
 • Grup de lucru Aritmii, Electrofiziologie si Dispozitive Implantabile