Acreditari

Servicii medicale
Acreditare ANMSC

Potrivit Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare, evaluarea unităților sanitare este activitatea de  analizare a nivelului de conformitate a unităţilor sanitare cu standardele de acreditare, desfăşurată de către evaluatori externi de servicii de sănătate, independenţi față de părțile interesate, la solicitarea, de către unităţile sanitare, a intrării în procedura de acreditare, în condiţiile achitării taxei de acreditare şi existenţei, în structura unităţilor sanitare, a unei structuri de management al calităţii serviciilor medicale.