Acreditari

REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem SA este acreditata in prezent de catre Agentia Nationala de Transplant prin Decizia nr. 6 din 24.06.2020.

Acreditari anterioare

In anul 2017, REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem S.A. a fost acreditata de catre Agentia Nationala de Transplant prin Decizia nr. 10 din 21.08.2017.

Acreditarea REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem S.A. (fosta Stem-Health Unirea S.A.)  conform Ordinului nr. 712/13.07.2012 emis de Ministerul Sanatatii pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic.

Ordinul nr. 712/13.07.2012

Acreditarea REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem S.A. (fosta Stem-Health Unirea S.A.)  conform Ordinului nr. 1009/06/07/2010 emis de Ministerul Sanatatii pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic.

Ordinul nr. 1009/06.07.2010

REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem S.A. (fosta Stem-Health Unirea S.A.)  a fost acreditata initial la data de 29-04-2009 de catre Agentia Nationala de Transplant prin Decizia nr. 303 din 29/04/2009.

Reglementari

Legislatia la nivel national este reprezentata de prevederile Titlului VI din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea noastra este conforma cu reglementarile europene in vigoare:

  • Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2014 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane;
  • DIRECTIVA 2006/17/CE A COMISIEI din 8 februarie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerintele tehnice pentru donarea, obtinerea si testarea țesuturilor și a celulelor umane (Text cu relevanță pentru SEE)
  • DIRECTIVA 2006/86/CE A COMISIEI din 24 octombrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de trasabilitate, notificarea reacțiilor și a incidentelor adverse grave, precum și la anumite cerințe tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane (Text cu relevanță pentru SEE)
  • DIRECTIVA (UE) 2015/565 A COMISIEI din 8 aprilie 2015 de modificare a Directivei 2006/86/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru codificarea țesuturilor și a celulelor umane (Text cu relevanță pentru SEE).