Externare

  • Externarea pacientilor se face tinand cont de evolutia acestora, de starea la momentul externarii si de nevoile de ingrijire ale pacientilor. Pentru tipurile standard de interventie chirurgicala sau nastere, data externarii este deja cunoscuta. In situatii particulare, daca este necesara prelungirea internarii, data externarii se modifica fata de DMS ul din pachet. Aceasta data se poata afla cel mai tarziu in ziua expirarii pachetului.
  • Intervalul orar in care se fac externarile, zilnic intre orele 12.00- 14.00.
  • La externare pacienta va primi : biletul de externare/scrisoare medicala, rezultatele examenelor paraclinice efectuate pe parcursul spitalizarii, biletul de externare al nou nascutului si reteta daca este cazul, factura serviciilor medicale.