Informatii externare

Externarea se face de catre medicul curant/medicul de garda. Pacientul primeste la externare:

  • Bilet de iesire din spital
  • Factura aferenta serviciilor primite (acolo unde este cazul)
  • Reteta medicala
  • Concediul medical la externare (acolo unde este cazul)

Externarea la cerere se poate face doar dupa informarea medicului curant sau a celui de garda. In acest caz pacientul va consemna in foaia de observatie ca a fost informat asupra riscurilor pe care si le asuma