Entitate juridica

S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul in Municipiul Timișoara, Str. Valeriu Braniște, Nr. 5, Ap. 2, Județul Timiș, si punct de lucru in Municipiul Timișoara, Calea Aradului, Nr. 113, Județul  Timiș, având  cod de înregistrare  fiscala  29290603,  număr de ordine în registrul comerțului  J35/2386/2011  si  contul  nr.  RO83  TREZ  6215  069X  XX01  8119  deschis  la Trezoreria Statului, telefon 0356  900