Implant gratuit de cristalin artificial prin CAS

La Ophthalens, vă oferim servicii gratuite de implantare a cristalinului artificial pe baza biletului de trimitere/internare. Intervențiile se realizează în regim de spitalizare de zi pentru a vă asigura un confort sporit în procesul de vindecare și pentru o monitorizare riguroasă a stării postoperatorii.

Structura aprobată a unității sanitare în regim de spitalizare de zi cuprinde 3 paturi de spitalizare de zi, 1 pat ATI/SPA și ambulatoriu de specialitate în oftalmologie.

Spitalizarea de zi este exclusiv diurnă, cu o durată maximă de 12 ore, și se realizează în condiții hoteliere deosebite. În rezerva noastră cu 3 paturi, veți primi toată îngrijirea medicală necesară, astfel încât să puteți pleca acasă în aceeași zi.

Internarea

Internarea pacienților în spitalul Ophthalens se efectuează exclusiv cu programare și doar în urma unui consult de specialitate al unui medic chirurg din cadrul spitalului, aflat în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS).

Este exclusă internarea pacienților cu boli infecto-contagioase, boli psihice acutizate, precum și a urgențelor care depășesc gradul de competență și dotare a spitalului.

Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi se acordă beneficiarilor pachetului de bază de servicii medicale, pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie;
 • medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii;
 • medicii din unitățile de asistență medico-socială;
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu CNAS;
 • medicii care își desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
 • medicii de medicina muncii.

Nu se solicită bilet de internare la cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Pacientul se prezintă pentru internare cu:

 • cartea de identitate;
 • biletul de trimitere de la medicul de familie/biletul de trimitere de la medicul specialist/scrisoare medicală medic specialist din cadrul spitalului Ophthalens (biletul va fi adresat către specialitatea oftalmologie, în vederea internării);
 • cardul de sănătate/adeverință de înlocuire a cardului de sănătate în perioada de valabilitate de 3 luni;
 • Analizele recomandate de medic (EKG cu interpretare, examen de intern, analize de laborator - VSH, hemoleucogramă, glicemie, transaminaze TS, TC, uree, creatinină);
 • Adeverința angajator ANEXA NR.7 (ORDIN 502/417/2020) (dacă este cazul);
 • Documente privind istoricul medical al pacientului: rezultate analize anterioare, scrisori medicale;

Implantul de cristalin artificial achiziționat din cadrul Clinicii Ophthalens.
La recepție, sunt preluate toate documentele pacientului, se fac copii xerox, și se atașează fișei de spitalizare de zi completată cu datele și consimțământul acestuia pentru prelucrarea datelor.

În momentul internării, pacientul semnează Acordul pacientului informat în vederea intervenției/tratamentului/manevrelor.

Externarea

Externarea pacientului se va face de către medicul curant în intervalul orar 12:00-16:00 și va fi comunicată aparținătorilor acestuia cu cel puțin 30 de minute înainte. Externarea la cerere este posibilă doar pe semnătura pacientului, după informarea acestuia de către medic, privind eventualele riscuri, prin completarea formularului de consimțământ pentru externare la cerere.

La externare, pacientul va primi următoarele documente în care sunt descrise punctat diagnosticul, tratamentul urmat, intervenția chirurgicală efectuată, precum și recomandările date de către medic:

 • Bilet de ieșire din spital;
 • Scrisoare medicală;
 • Raportul medical;
 • Prescripție medicală (dacă este cazul);
 • Concediu medical (dacă este cazul).

Program de vizite pacienti


Accesul în spital al vizitatorilor (apartinatori ai pacienților internați) în sectiile medicale/chirurgicale este permis în intervalul orar 10:00-16:00 (luni-vineri).

Durata vizitei nu va depăși 15 minute.

Este permis accesul a cel mult 2 vizitatori/pacient.

Este obligatoriu accesul în spital cu echipament de protecție adecvat (halat, papuci de unică folosință, mască facială) și ecuson de identificare ("VIZITATOR").

Se va utiliza dezinfectantul de mâini pus la dispoziție de spital în toate zonele!

Accesul în Salonul SPA și în blocul operator este permis vizitatorilor doar în condiții speciale!

Medici chirurgi aflați în relație cu CAS Cluj pentru Implantare cristalin artificial:

 • Dr. Tomi Teodor - medic primar oftalmolog;
 • Dr. Lazan Nicoleta – medic primar oftalmolog;
 • Dr. Rusu Ioana – medic primar oftalmolog;
 • Dr. Visan Oana – medic primar oftalmolog;
 • Dr. Tomi Pop Baldi Sebastian - medic specialist oftalmolog.

Tarife pentru implantul de cristalin artificial

MONOFOCALE

 • ALSANZA - ALSIOL M035 : 1100,00 RON
 • JOHNSON&JOHNSON - SENSAR AAB00: 1500,00 RON
 • JOHNSON&JOHNSON - TECNIS ZCB00 : 2000,00 RON
 • JOHNSON&JOHNSON - EYEHANCE ICB00: 2500,00 RON

*Preţ de vânzare cu TVA inclus

MULTIFOCALE

 • ALSANZA - ALSIOL3D M037: 3500,00 RON (stoc limitat)
 • BAUSCH&LOMB - LUXSMART YSMART: 4500,00 RON
 • JOHNSON&JOHNSON - TECNIS ZKB00: 5700,00 RON (stoc limitat)
 • JOHNSON&JOHNSON - SYMFONY ZXR00: 6500,00 RON
 • JOHNSON&JOHNSON - SYNERGY ZFR000: 6500,00 RON

*Preţ de vânzare cu TVA inclus

Chestionarele de satisfacție completate se transmit pe adresa de email office@ophtalens.ro.