Întrebări frecvente (FAQ)

»Care sunt criteriile de eligibilitate pentru acces în Subprogram?
 1. cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticonceptionale timp de 2 ani de viaţă conjugală
 2. cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani
 3. cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România
 4. cel puţin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puţin 2 ani
 5. nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă
 6. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mamă surogat)
 7. vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani
 8. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30
 9. rezerva ovariana în limite normale probată de valoarea FSH şi AMH 
»Ce trebuie să conţină dosarul?
 1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET - document original
 2. copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului
 3. copie legalizata după certificatul de căsătorie
 4. adeverinţă eliberată de casa de asigurari de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011
 5. declaraţie pe proprie raspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă - document original
 6. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii - document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011
 7. buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH si AMH - documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011
 8. documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant - documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011
 9. document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011
 10. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET
 11. document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul careia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document
»Unde se depune dosarul?

Documentele în doua exemplare (originale + o serie de fotocopii) se depun la clinică; aceasta se va ocupa de anonimizarea copiei dosarului şi de înregistrarea la registratura Ministerului Sănătăţii, în vederea evaluării de către Comisie.

»Ce activitati sunt finanţate prin acest Subprogram?

Activităţile specifice subprogramului FIV/ET sunt următoarele:
a) prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară
b) recoltarea spermei şi procesarea acesteia
c) inseminarea ovocitelor
d) transferul embrionar
e) monitorizarea evoluţiei cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină, inclusiv.

»Deci este vorba de o tentativă de fertilizare in vitro complet gratuită?
 • Nu. Doar procedurile citate mai sus sunt finanţate prin Subprogram (însă acestea reprezintă practic toate etapele unei fertilizari in vitro in sine). Rămân pentru a fi plătite de către pacienţi analizele şi investigatiile preliminare, precum şi medicatia necesară
 • Unele clinici pot solicita coplata pentru anumite proceduri necesare în cadrul FIV-ului, altele decât cele enumerate în norme - însă acestea nu ar trebui să fie nici foarte numeroase, nici foarte scumpe
 • Vă recomandăm să stabiliţi foarte clar cu clinica, preferabil înainte de depunerea dosarului, ce anume trebuie plătit de către pacient şi să notaţi ceea ce s-a convenit de comun acord
»Care sunt clinicile care implementează programul?
 • Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu (Giulesti) – Bucureşti
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
 • Centrul Medical VIVAMED Braşov
 • Centrul de Reproducere Umana Asistata Gynatal SRLTimişoara
 • Centrul de Fertilizare in vitro SC Polisano SRL Sibiu
 • Centrul Medical Internaţional DACIA Bucureşti
 • SC PROMED SYSTEM SRL -  Bucureşti
 • SC NEWLIFE –BM SRL (Omini) –  Iaşi
»Cât costă procedura de FIV-ET în cadrul Subprogramului?

4.920 RON (cca. 1200€) după realizarea FIV-ului in sine şi 1.230 lei (cca. 300€) dacă procedura se finalizează cu o sarcină, urmată de naştere.

»Cine face parte din Comisia de aprobare a dosarelor?
 • Decizia includerii cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET este adoptată după examinarea dosarelor înregistrate în cursul unei luni calendaristice de către o comisie a Ministerului Sănătăţii, formată din:

a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii
b) doi medici de specialitate obstetrică-ginecologie care nu sunt implicaţi în realizarea procedurilor de FIV/ET, propuşi de către Comisia de specialitate obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătăţii
c) un medic de specialitate urologie, propus de către Comisia de specialitate urologie a Ministerului Sănătăţii
d) un reprezentant al sectorului nonguvernamental, cu activitate în domeniul reproducerii umane asistate medical – Asociatia SOS Infertilitatea.

»Când se evaluează dosarele?

Comisia se întruneste în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, în vederea analizării dosarelor transmise în cursul lunii anterioare, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor la registratura Ministerului Sănătăţii şi în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie. 

»Cum aflu dacă dosarul meu a fost aprobat?

Clinica este cea care anunţă pacienţii despre decizia Comisiei. Refuzurile sunt însoţite de o motivare scrisă.

»De unde pot procura adeverinţă de asigurat?

în principiu, de la Casa (locala) de Asigurari de Sănătate. Situaţiile sunt destul de diferite în functie de judeţ, puteţi să citiţi subiectul de discuţii care există pe forumul SOS Infertilitatea.

»Care sunt valorile normale pentru FSH si AMH?
 • în principiu, cele indicate de laborator ca valori normale pe buletinul de analiză.  Consultaţi-vă medicul, acesta vă poate  spune cu certitudine dacă valorile hormonale sunt normale şi dacă dosarul este eligibil în program, din acest punct de vedere.
 • Discuţii despre FSH şi AMH au loc şi pe forumul SOS Infertilitatea.
»Cine trebuie să îmi dea recomandarea pentru FIV?

Echipa medicală dintr-o clinică specializată şi autorizată pentru proceduri de reproducere umană asistata medical (în principiu, cea în care vă depuneţi dosarul).

»Unde îmi legalizez cărtile de identitate şi certificatul de căsătorie?
 • La notariat.
»De unde fac rost de tipizate pentru declaraţiile pe proprie răspundere?
 • în principiu, clincile implicate în Subprogram deţin şi furnizează astfel de tipizate pentru declaraţiile pe proprie răspundere. Unele dintre ele le-au publicat şi pe site-urile proprii.
»Aceste declaraţii trebuie legalizate?
 • Nu. Declaraţiile trebuie datate şi semnate de ambii parteneri, fără a fi legalizate. 
»Daca am uitat să depun un act în dosar şi acesta nu a fost aprobat, îl pot redepune?
 • Da, dosarul poate fi completat cu documentele care lipsesc şi reînregistrat, urmând a fi analizat de catre comisia MS luna urmatoare redepunerii.
»Daca nu îndeplinesc condiţiile, să depun totuşi dosarul?
 • Faceti cum vreţi şi cum vă sfatuieşte echipa medicală, dar comisia MS analizează dosarele cu condiţiile în faţă. În prima lună, aproape jumătate din dosare, care nu îndeplineau condiţiile, au fost respinse.
 •  în comunicatul de presa de dupa prima intrunire a Comisiei se precizeaza:
 •  Ministerul Sănătăţii recomandă unităţilor sanitare care derulează subprogramul FIV/ET să efectueze o verificare preliminară a dosarelor depuse de cuplurile interesate înainte de transmiterea dosarelor către Ministerul Sănătăţii, întrucât comisia pentru includerea cuplurilor în Subprogramul FIV/ET nu este în măsură să aprobe dosare care nu întrunesc condiţiile impuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 765/2011.