Asocierea copilului minor la contul parintelui - Nota de informare

1. Despre aceasta nota de informare

In aceasta nota de informare, va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si la copilul dumneavoastra de catre Regina Maria daca optati sa parcurgeti procesul de asociere online a acestuia la contul dumneavoastra Regina Maria.


Aceasta nota contine informatii importante. Asadar, va incurajam sa acordati timpul necesar pentru a o citi in intregime si cu atentie si sa va asigurati ca o intelegeti pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfarsitul acestei note un glosar care explica principalele notiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare” etc.). Nu ezitati sa ne comunicati orice nelamuriri ati avea.


Continutul acestei note de informare este pur informativ si nu afecteaza drepturile pe care vi le ofera legislatia. Vom face tot posibilul pentru a va facilita exercitarea acestora.


Va multumim pentru increderea acordata serviciilor noastre si modului in care lucram cu datele dumneavoastra.

2. Cine suntem noi


Centrul Medical Unirea SRL este societatea care detine controlul direct asupra tuturor companiilor care impreuna opereaza sub denumirea comerciala Reteaua de Sanatate Regina Maria, denumite impreuna „Regina Maria”.

Pentru scopurile acestei note de informare, Regina Maria, prin entitatea juridica principala Centrul Medical Unirea SRL (CMU), este operator de date cu caracter personal. Puteti gasi mai jos informatii cu privire la identitatea si datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteti gasi datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul Regina Maria.

Datele noastre de contact

Denumire completa: Centrul Medical Unirea SRL impreuna cu toate entitatile juridice mentionate la punctul 16 din prezenta nota de informare

Adresa sediu social: Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, Sector 1, Bucuresti cod postal 077190

Sediu Administrativ (adresa corespondenta): Cladirea Charles de Gaulle Plaza, Piata Charles De Gaulle, nr. 15, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti

Numar de telefon: 0219268 sau *9268 sau 0219886 (disponibil intre orele 8 si 20 luni - vineri)

Adresa de email: office@reginamaria.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protectia datelor (aceasta este persoana pe care trebuie sa o contactati in legatura cu orice probleme referitoare la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal)
Adresa corespondenta: Cladirea Charles de Gaulle Plaza, Piata Charles De Gaulle, nr. 15, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti
Adresa de email: dpo@reginamaria.ro

3. Categorii de date prelucrate

Pentru asocierea copilului dumneavoastra minor la contul dumneavoastra Regina Maria, vom prelucra o serie de date pe care le vom colecta exclusiv de la dumneavoastra in cursul acestui proces:

  • Imaginea cartii dumneavoastra de identitate si datele cuprinse in aceasta: nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate, cetatenia, locul nasterii, data nasterii, domiciliul, valabilitatea cartii de identitate.
  • Imaginea certificatului de nastere al copilului dumneavoastra si datele cuprinse in acesta: nume, prenume, CNP, sex, data nasterii, locul nasterii, numarul si data actului de nastere, numele si prenumele mamei, numele si prenumele tatatului, mentiuni inregistrate in sectiunea dedicata, numele si semnatura ofiterului de stare civila

De asemenea, vom prelucra informatii cu privire la dispozitivele folosite de dumneavoastra: adresa IP si sistemul de operare.

Ce se intampla daca nu ne furnizati aceste date

Nu aveti o obligatie de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-am mentionat in acest document. Cu toate acestea, daca nu ne oferiti datele mentionate in aceasta Nota de informare, nu va fi posibil pentru noi sa va prestam serviciile pe care ni le solicitati. Veti putea sa solicitati asocierea copilului dumeavoastra minor la contul dumneavoastra Regina Maria prezentandu-va in orice Receptie a noastra, insotit de cartea dumneavoastra de identitate si certificatul de nastere al copilului.

 

4. Temeiurile si scopurile prelucrarii

Vom prelucra datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si copilul dumneavoastra minor in temeiul consimtamantului dumneavoastra, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, pentru urmatoarele scopuri specifice: verificarea identitatii si legaturii de rudenie, pentru asocierea copilului dumneavoastra minor la contul dumneavoastra Regina Maria.

De asemenea, prelucram datele cu caracter personal pe care ni le puneti la dispozitie in temeiul obligatiei noastre legale de a ne asigura ca acordam acces la datele copilului dumneavoastra persoanei indreptatite in acest sens, in baza calitatii sale de parinte conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Odata procesul de validare la distanta parcurs, vom prelucra datele dumneavoastra pentru o perioada limitata de timp, in temeiul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, in scopul imbunatatirii procesului, al auditarii sistemelor si procesului, in vederea asigurarii standardelor de siguranta, si in scopul solutionarii diferendelor, in caz de nevoie.

5. Cui vom divulga datele dumneavoastra

Pentru procesul de asociere a copilului dumneavoastra minor la contul dumneavoastra, Regina Maria este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal. Aceste date vor putea fi dezvaluite catre contractori sau furnizori de servicii ai Regina Maria, care vor actiona in calitate de persoane imputernicite, cu respectarea legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Unde prelucram datele

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate exclusiv pe teritoriul uniunii europene. In cazul in care in viitor va fi necesara transferarea acestora catre o tara terta, transferul se va face cu respectarea prevederilor aplicabile din Capitolul V al regulamentului (UE) nr. 2016/679, iar toate acestea va vor fi aduse la cunostinta in prealabil printr-o nota de informare adusa la zi.

7. Durata prelucrarii

Datele colectate in scopul asocierii copilului dumneavoastra minor la contul dumneavoastra Regina Maria vor fi prelucrate pe parcursul procesului de verificare a identitatii si legaturii de rudenie si apoi stocate pentru o perioada de 12 luni, dupa care vor fi sterse definitiv. Exceptia o reprezinta cazul in care intre parti a intervenit un diferend in acest interval de timp, situatie in care datele vor fi prelucrate pana la soluctionarea definitiva a diferendului.

8. Securitatea datelor dumneavoastra

Depunem eforturi speciale pentru protejarea datelor pe care prelucram de accesul neautorizat si de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a acestora.

In special, am implementat urmatoarele masuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal:

  • Politici, proceduri si fluxuri de lucru standardizate, revizuite periodic;
  • Controlul accesului fizic si informatic: limitarea, securizarea si trasabilitatea accesului;
  • Solutii performante si la zi pentru securitatea retelei, serverelor, aplicatiilor si echipamentelor;
  • Utilizarea protocoalelor https, a conectivitatii de tip vpn, a firewall-urilor si a programelor antivirus performante si mentinute la zi;
  • Back-upuri regulate si audituri de securitate;
  • Evaluarea si planuri de limitare si raspuns la riscuri.

9. Care sunt drepturile dumneavoastra si cum le puteti exercita

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram in vederea asocierii online a copilului dumneavoastra la contul dumneavoastra Regina Maria

(i)  Dreptul la retragerea consimtamantului; in cazul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului dumneavoastra, aveti dreptul de a il retrage; puteti face aceasta in orice moment; retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o inainte de retragere.
(ii)  Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in conditiile legii;
(v)  Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) Dreptul de a va opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul sau interesul nostrum legitim primeaza (i.e. In cazul in care este necesar sa prelucram datele in vederea solutionarii unui diferend);
(vii) Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal www.dataprotection.ro.
Va puteti exercita drepturile mentionate anterior completand formularul de contact de la adresa https://www.reginamaria.ro/suport  sau din contul regina maria, accesand sectiunea suport sau scriind pe adresa dpo@reginamaira.ro.

GRUPUL REGINA MARIA este format din toate societatile comerciale controlate in mod direct de catre Centrul Medical Unirea SRL prin care sunt furnizate servicii medicale:


1. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15930/1991, cod unic de inregistrare 5919324, capital social 68.097.580 lei, reprezentanti legali, Fady Chreih, in calitate de Director General, Olimpia Enache, in calitate de Director Operational.

2. DELTA HEALTH CARE  S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, parter: 1620,08 mp, etaj 1: 514,5 mp, etaj 2: 1857,70 mp, etaj 3: 1950,70 mp, etaj 4: 76,70 mp, etaj 5: 719,90 mp, reprezentand o suprafata totala de 6732,58 mp, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/2516/2010 si cod unic de inregistrare 26630352, capital social 616.180 lei, reprezentanti legali: Fady Chreih, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Olimpia Enache in calitate de administrator.

3. DELTA HEALTH TRADE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada Nicolae Caramfil, nr. 85A, (parter:490 mp, etaj 1: 720 mp, etaj 5: 290mp, reprezentand o suprafata totala de 1.500 mp), inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/2513/2010 si cod unic de inregistrare 26630360, capital social 2.020 lei, reprezentant legal Fady Chreih, in calitat de de administrator.

4. ELITE MEDICAL S.R.L. o societate cu raspundere limitata organizata si functionand in mod legal conform legilor din Romania, avand sediul social in Municipiul Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu nr. 13, Judet Dolj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J16/2351/2005, avand codul unic de inregistrare (CUI) 18164472 ("Elite Medical") pentru activitatile de laborator efectuate in locatia din Slatina, B-dul Al. I. Cuza nr. 22, parter, Bl. FA21, Judet Olt

5. IDS HISTRIA S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Orasul Voluntari, Str. Erou Nicolae Iancu 93/3 mansarda camera 26, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2456/2015, cod unic de inregistrare 33370956, capital social 1.929.300 lei, reprezentanti legali: Olimpia Enache, in calitate de administrator, Dragos Comanescu, in calitate de administrator;

6. PHOENIX IMAGISTIC CENTER S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Washington nr 46, parter, Ap.1, camera 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11177/2011, cod unic de inregistrare 29114763, capital social 243.000 lei, reprezentant legal Dragos Comanescu, in calitate de administrator.

7. CENTRUL DE RADIOIMAGISTICA TELESCAN S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Timisoara, Jud Timis, Calea Buziasului Nr. 30, Et. P, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/473/2009, cod unic de inregistrare 25221937, capital social 754.000 lei, reprezentant legal Dragos Comanescu, in calitate de adimintrator

8. CENTRUL DE RADIOIMAGISTICA DR. BIRSASTEANU S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Timisoara, jud. Timis, Calea Stan Vidrighin, Nr. 30. Et. P, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/3673/2006, cod unic de inregistrare 19216537, capital social 1.217.570 lei, reprezentant legal Comanescu Dragos, in calitate de administrator.

9. POZITRON MEDICAL INVESTIGATION S.R.L., o societate comerciala romana, avand sediul social in Constanta, jud. Constanta, Str. Mircea Cel Batran, Nr. 102. Corp C2 Demisol si Parter, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/2556/2007, cod unic de inregistrare 22183847, capital social 12.445.550 lei, reprezentant legal Comanescu Dragos, in calitate de administrator.

10. MATERNA CARE SRL, o societate comerciala romana, avand sediul social in Timisoara, Str. Valeriu Braniste, Nr 5, Ap2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/2386/2011, cod unic de inregistrare 29290603, capital social 3.915.540 lei, reprezentanti legali: Ovidiu Patrut, in calitate de administrator, Luiza Stroe, in calitate de administrator, Cosmin Panaete, in calitate de administrator, Alina Ambrozie, in calitate de administrator.

11. CLINICA SOMESAN SRL, o societate comerciala romana, avand sediul social in Baia Mare, Aleea Marasti, Nr 1, Judet Maramures, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J24/380/05.05.2012, cod unic de inregistrare 30157091, capital social 450.200 lei, reprezentant legal Dragos Comanescu, in calitate de administrator.

12. BIOSTANDARD S.R.L., cu sediul social in Municipiul Oradea, Str. MIMOZEI, Nr. 17, Judet Bihor, Romania, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J5/2241/2004, avand codul unic de inregistrare (CUI) 17002740, capital social 200 lei, reprezentanti legali: Olareanu Corina, in calitate de administrator, Cirprian Iovan, in calitate de administrator.

13. BIOSTANDARD 2007 S.R.L., cu sediul social in Municipiul Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, nr. 46, bloc P 17, etaj 7, ap. 24, Judet Bihor, Romania, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J5/2220/2007, (CUI) 22355713, capital social 210 lei, reprezentata de catre Corina Olareanu, in calitate de administrator, Ciprian Iovan, in calitate de administrator.

14. COSAMEXT S.R.L., cu sediul social in municipiul Targu Mures, str. prof. Dr. Gheorghe Marinescu or. 4, Centrul Medical Puls 2009, judet Mures, inregistrata in registrul comertului Mures sub nr. J26/3151/1992, avand cod unic de inregistrare (CUI) 2610501, capital social 1.000 lei, reprezentanti legali: Olimpia Enache, in calitate de administrator.

15. EUROCLINIC HOSPITAL S.A., o societate pe actiuni cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 14 A, sectorul 1, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6269/2001, cod unic de inregistrare (CUI) 14009050, avand un capital social de 7.324.272,93 lei, , reprezentanti  legali: Fady Chreih, in calitate de director executiv, Olimpia Enache, in calitate de director operational.

16. GASTROMOND S.R.L., cu sediul social in Municipiul Constanta, Bulevardul TOMIS Nr. 143A, CAMERELE C1-P04, C3-P02, C4-P01, Etaj P, Judet Constanta Capital social 200 lei, reprezentanti legali: Olimpia Enache, in calitate de administrator, Nirvana Georgescu, in calitate de administrator.

17. GENETIC CENTER S.R.L., cu sediul social in Sat Floresti, Str. Crisan, nr. 9, Jud. Cluj, inregistrata in Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/306/2009, avand codul unic de inregistrare (CUI) 25109543, capital social 400 RON, reprezentanti Raluca Prodan, in calitate de administrator.

18. GENOME&GENETICS S.R.L., Bucuresti, Str. Vasile Gherghel nr. 51, ap. 2, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1857/2016, avand codul unic de inregistrare (CUI) 35621094, capital social 200 RON, Raluca Prodan, in calitate de administrator.

19. PROMPT URG S.R.L., cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 38, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2149/2004, avand cod unic de inregistrare 16491486, capital social 200.200 lei, reprezentant legal Nicoleta Thomas, in calitate de administrator.

20. REGINA MARIA BANCA CENTRALA DE CELULE STEM S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, subsol 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/15742/2008, cod unic de inregistrare 24469080, capital social 3.022.025 lei, reprezentanti legali Fady Chreih, in calitate de presedinte al consiliului de administratie.

21. SANTOMAR ONCODIAGNOSTIC S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. CAMPULUI, Nr. 42, Ap. 32, Judet Cluj, J12/3748/2008, Cod unic de inregistrare: 24454900 reprezentanti legal Corina Olareanu, in calitate de administrator.