Calitatea actului medical și siguranța pacientului

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale și a siguranței pacientului sunt obiectivele noastre permanente și sunt continuarea firească a misiunii și valorilor în care credem.

Eforturile constante și conjugate ale organizației au ca scop permanent ridicarea standardelor de asistență oferite pacienților. Demersurile coordonate și monitorizate, pe care le facem, urmăresc îmbunătățirea calității și siguranței pacienților și sunt un element primordial al tuturor activităților noastre. În plus, sunt atent urmărite de structurile de conducere, de factorii responsabili și de decizie.

Siguranță și calitate la standarde internaționale

Prin adoptarea, implementarea și respectarea unui program de calitate, ne angajăm să furnizăm pacienților nu doar îngrijiri medicale, ci și o experiență bazată pe disciplină, stabilitate și rezultate previzibile. Departamentul de Calitate și Siguranța Pacienților se concentrează pe gestionarea cu profesionalism și grijă a etapelor pe care le implică procesul de vindecare. Înțelegem și ne pliem pe nevoile reale ale pacientului, cu sinceritate și empatie.

Urmărim cu rigurozitate indicatorii de calitate și siguranță

Rețeaua de sănătate Regina Maria a fost întotdeauna un puternic susținător al informării oamenilor despre parametrii care definesc îngrijirea medicală de calitate. Credem că pacienții informați pot participa mai bine la propria lor îngrijire. Pe de altă parte, rezultatele noastre oferă informații detaliate și date care pot ajuta pacienții, dar și pe medicii lor, să ia decizii informate cu privire la siguranța tratamentului pentru o gamă extinsă de afecțiuni.

Evaluare constantă a calității serviciilor medicale

Calitatea serviciilor medicale poate fi măsurată și evaluată în mai multe moduri. Deși nu există o cuantificare universal valabilă, următorii indicatori sunt considerați a fi cei mai pertinenți parametri de evaluare pentru a determina dacă pacientul primește sau nu o îngrijire de calitate pentru condiția sa medicală.

Acreditări internaționale recunoscute și de prestigiu

Respectăm standardele de acreditare impuse de Joint Commission International (JCI) sau Surgical Review Corporation (SRC). Acreditările oferite de de JCI și SRC spitalelor Regina Maria sunt rezultatul evaluărilor riguroase, din punct de vedere al performanțelor medicale și al standardelor de siguranță, precum și al tehnicilor chirurgicale practicate de medicii specialiști.

Acreditare națională pentru calitate și siguranță

ANMCS este o instituţie publică, organ de specialitate național în domeniul managementului calităţii în sănătate. Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului. Standardele ANMCS sunt în conformitate cu ISQua, organizație globală, în domeniul calității în sănătate, aflată în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății.
 

Feedback-ul pacientului 

Feedback-ul oferit de pacient se actualizează zilnic și este public. Orice pacient care a fost la consultație poate evalua medicul respectiv cu un calificativ de la 1 la 10. Această recenzie poate fi acordată în aplicația Regina Maria sau prin chestionarul de satisfacție. Media obținută de medicii din Rețea este 9.55. 

Evaluarea prin Net Promoter Score (punctajul promotorilor)

Net Promoter Score (NPS) este o măsură standardizată a satisfacției pacienților. Un scor mare indică un nivel de satisfacție ridicat față de serviciile oferite și un interes sporit. NPS este și un instrument eficient pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite. 

Programul pentru siguranța pacienților

Se concentrează pe îmbunătățirea continuă a siguranței pentru toți pacienții, vizitatorii și angajații.

Rețeaua Regina Maria a implementat fișa medicală electronică (EMR), o versiune computerizată a fișei pacientului. 

Fișa medicală electronică garantează și oferă:

 • siguranța datelor;
 • accesibilitate și partajare îmbunătățită;
 • coerență și consistență în informații;
 • eficiență în gestionarea informațiilor, facilitând accesul rapid la datele relevante;
 • suport pentru luarea deciziilor;
 • economie de timp și resurse.

 

Digitalizarea dosarului medical oferă pacientului acces la fișa medicală personală online, facilitând comunicarea medic-pacient și îmbunătățind serviciile din domeniul sănătății prin tehnologie.

 

 

Auditul periodic oferă o perspectivă integrată asupra procesului de îngrijire și permite evaluarea potențialelor riscuri pentru viitorii pacienți. 

Urmărim și implementăm ridicarea constantă a standardelor de asistență, bazându-ne pe dovezi și implicarea activă a personalului.

Obiectivele sunt: 

 • implicarea activă și asumarea personalului în siguranța pacienților; 
 • responsabilități comune pentru siguranță, la nivel de unitate; 
 • cultivarea unei abordări non-punitive a siguranței și încurajarea semnalării situațiilor care ar putea reprezenta fisuri legate de siguranța pacientului; 
 • comunicarea deschisă și directă cu personalul, despre îmbunătățirea sistemelor și procedurilor de lucru. 

O mică parte din rezultate sunt reprezentate de:  

 • Începând din anul 2021, am constatat menținerea conformității cu indicatorii de Calitate și Siguranța Pacienților (QPS) peste ținta de 90% , demonstrând  angajamentul constant pentru îmbunătățirea calității și siguranței;  
 • În 2022, au fost efectuate peste 120.000 de observații și identificate peste 7.500 de neconformități, cu o rată de conformare generală de 94%. Au fost auditate 8 arii ale calității și siguranței actului medical (de la respectarea țintelor internaționale de siguranță și până la managementul urgențelor, prevenirea infecțiilor, instruirea personalului). Au fost incluse în proces toate locațiile Regina Maria, pentru o abordare extinsă și sistematică de evaluare  a calității
   

Succesul este măsurat și prin îndeplinirea obiectivelor internaționale de siguranță ale pacienților, așa cum sunt definite de Joint Commission International. Obiectivele JCI sunt concepute pentru a oferi garanția că spitalele acreditate furnizează pacienților cea mai bună îngrijire posibilă.

Obiectivele internaționale de siguranță ale pacientului includ: 

a) Programul de siguranță a medicamentelor

În lume, peste 20% dintre incidentele severe din spital apar din cauza erorilor de medicație. Reducerea riscului ca pacienții să aibă complicații din cauza erorilor de medicație este una dintre cele mai importante sarcini ale echipei noastre. 

Urmărim permanent respectarea standardelor privind:

 • depozitarea și identificarea medicamentelor cu risc ridicat, educarea și formarea personalului pentru această temă;
 • pacientul corect, tratamentul corect, momentul corect, doza corectă;   
 • protocoale specifice pentru pacienții care primesc medicație cu risc înalt;
 • înregistrarea și transmiterea informațiilor corecte despre medicamentele administrate.


b) Implementarea și respectarea listei de siguranță chirurgicală (Surgery safety checklist) și a momentului de time-out

În spitalele noastre a fost implementată lista de siguranță chirurgicală (Patient safety: Safe surgery saves lives - who.int) așa cum este concepută de Organizația Mondială a Sănătății, pentru a preveni evenimentele de siguranță în timpul intervențiilor chirurgicale și pentru a elimina erorile din lipsă de informații sau discrepanțele înainte de începutul unei intervenții.

Urmărim permanent respectarea standardelor privind:

 • verificarea procedurii corecte, pentru pacientul corect, la locul de intervenție corect; 
 • identificarea tuturor materialelor care trebuie să fie disponibile pentru procedură; 
 • accesul la produse sanguine necesare, implanturi, dispozitive, echipament special etc.;
 • verificarea și marcarea locului exact al intervenției. 

Momentul de time-out - reprezintă, în context medical, o pauză scurtă de verificare și confirmare a detaliilor legate de pacient înainte de începerea unei proceduri medicale, la care participă membrii echipei medicale. 

c) Program de reducere a căderilor

Reducerea riscului de vătămare a pacientului ca urmare a căderilor este unul dintre obiectivele de siguranță a pacientului în Rețea. Sunt implementate regulile Joint Commission International.

Programul de reducere a căderii include:

 • evaluarea pacientului pentru a identifica riscul de cădere; 
 • aplicarea de măsuri de siguranță pentru pacienți; 
 • educarea și formarea personalului;
 • îndrumarea și educarea pacienților.

d) Igiena mâinilor

Odată cu creșterea numărului de bacterii rezistente la medicamentele prezente în toate spitalele, a devenit din ce în ce mai important ca angajații din domeniul sănătății să urmeze liniile directoare privind igiena strictă a mâinilor. Aceasta face parte din obiectivele de siguranță ale pacienților. 

Principiul „mâini curate salvează vieți” (WHO guidelines on hand hygiene in health care 2023-2030), promovat de Organizația Mondială a Sănătății, implementat și monitorizat în instituțiile acreditate național și internațional, este considerat cea mai bună protecție împotriva infecțiilor. Aceasta înseamnă spălarea mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea unor soluții antiseptice pentru mâini pe baza de alcool, precum și respectarea unor reguli stricte, pentru tot personalul medical cu privire la momentele și frecvența aplicării acestui protocol

 

În fiecare an, Rețeaua de sănătate Regina Maria oferă tuturor angajaților o imunizare antigripală în efortul de a-și proteja angajații, pacienții și vizitatorii împotriva gripei sezoniere. 

Programul de vaccinare a angajaților include și protejarea personalului nostru împotriva hepatitei B, prin evaluarea periodica a statusului imun și oferirea gratuită a vaccinului

 

Sunt implementate regulile Joint Commission International referitoare la standardele de siguranță a locațiilor în care se desfășoară activitatea medicală. Acestea reprezintă un set de cerințe de siguranță pe care spitalele Regina Maria le îndeplinesc. Aceste standarde acoperă caracteristicile de construcție, protecție și operaționale și sunt concepute pentru a oferi siguranță împotriva incendiului, fumului și panicii și sunt aplicate și verificate prin prisma principiilor de siguranță. 
 

Scopul programului de prevenire și control al infecțiilor este acela de a identifica și elimina riscurile de dobândire și transmitere a infecțiilor în rândul pacienților și personalului.

Pe lângă protocoalele de mai sus, adoptăm inițiative lansate la nivel internațional: 

 • programul de utilizare judicioasă a antibioticelor;  
 • programul global de răspuns la bolile transmisibile, componenta esențială de prevenire și control al infecțiilor.

Programul dedicat prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale este coordonat de o echipa de specialisti (medici epidemiologi și infecționiști, asistenți de igienă, responsabili de calitate). 

Acest program presupune o multitudine de activități și măsuri adresate atât mediului de îngrijire, cât și personalului și pacienților noștri, printre care mentionam:

 • monitorizarea eficacității activităților de curățenie și dezinfecție în toate spațiile medicale; 
 • procesarea adecvată a instrumentarului și dispozitivelor medicale reutilizabile;
 • evaluarea riscului infecțios al pacienților (inclusiv screening pentru germenii multirezistenți la internare); 
 • asigurarea tuturor măsurilor și materialelor necesare în cazul în care se impune izolarea acestora (decolonizarea, purtarea echipamentului de protecție etc.);
 • existența unui sistem de supraveghere a cazurilor de infectii (depistare, analiză, raportare);
 • instruirea și verificarea periodică a personalul medical și auxiliar.

Performanță pentru siguranța pacienților

Analiza detaliată a datelor din 2023 relevă un angajament profund al rețelei pentru monitorizarea și îmbunătățirea continuă a ratelor reintervențiilor și reinternărilor, menținând incidențe comparabile cu benchmark-urile internaționale, ceea ce subliniază excelența în îngrijirea și siguranța pacienților.

Rapoartele includ:

 • informații despre programul de siguranță a pacientului
 • complicații chirurgicale
 • anumite tipuri de infecții
 • modul în care pacienții se raportează la experiența actului medical (cum o percep)

   Spitalele din Rețeaua de sănătate Regina Maria:

   Acreditare și recunoaștere internațională

   Rețeaua Regina Maria este în permanență pregătită pentru orice evaluare a calității, în conformitate cu cele mai ridicate standarde de îngrijire și siguranță ale pacientului, așa cum au fost stabilite de Joint Commission International.

   JCI menține și impune standarde de ultimă generație pentru unitățile medicale acreditate, care se concentrează pe îmbunătățirea calității și siguranței îngrijirii furnizate de organizațiile din domeniul sănătății. Procesul de acreditare evaluează conformitatea organizației cu aceste standarde și cu alte cerințe de acreditare. Acreditarea JCI este recunoscută la nivel internațional ca simbol al calității, reflectând angajamentul organizației de a îndeplini standarde înalte de performanță.

   Nivelul de conformitate cu standardele SRC este reevaluat în fiecare an, atât în privința medicului care primește acreditarea, cât și a centrului de excelență acreditat pe o anumită specialitate. Regina Maria este singura rețea din România cu 11 centre declarate în mod oficial ”de excelență”, în 4 spitale, datorită acreditărilor internaționale pe care le dețin.

   Acreditarea internațională oferită de JCI unităților din cadrul Rețelei de sănătate Regina Maria adaugă un nivel de prestigiu instituției medicale, asigură un beneficiu profesional pentru medici, prin recunoașterea globală a excelenței în îngrijirea sănătății. 

   Astfel, punem țara pe harta lumii medicale, ne consolidăm renumele și reputația în domeniul medical performant, atragem resurse și încurajăm și dezvoltăm colaborări internaționale. Toate acestea aduc beneficii semnificative din punct de vedere profesional medicilor, oferindu-le recunoaștere internațională și plasând România pe harta lumii în domeniul medical de excelență. 

   Acreditări internaționale

   Excelența în tratamentul endometriozei, acreditată de European Endometriosis League

   European Endometriosis League (EEL) este o institutțe internațională care a acreditat aproximativ 120 de astfel de centre din întreaga lume. Endo Institute este primul și singurul centru de excelență în diagnosticul și tratamentul endometriozei din România acreditat de EEL, dar și cel mai mare astfel de centru din sud-estul Europei și al treilea centru de excelență de nivel 3 (cel mai înalt nivel) în endometrioză din Europa, din afara țărilor vorbitoare de limbă germană.