Dr. Raluca Trifanescu

Doctor în stiinte medicale

Asistent universitar in cadrul Catedrei de Endocrinologie a Universită?ii de Medicină ?i Farmacie „Carol Davila” Bucure?ti

Medic primar în specialitatea Endocrinologie la Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon”